Loading...

We zijn verliefd...

Gegevensbescherming

Tourismus Zentrale Saarland GmbH hecht een grote waarde aan de bescherming van uw privéleven en geeft hieronder meer informatie over de aard, de proporties en het doel van de dataverwerking van Tourismus Zentrale Saarland GmbH als aansprakelijke aanbieder.

Algemeen

Tourismus Zentrale Saarland GmbH verzamelt, met behoud van uw anonimiteit, bij elk bezoek op zijn website de volgende gegevens: naam van de bekeken website, bestanden, datum/tijd, aantal overgedragen gegevens, meldingen over geslaagde zoekacties, browsertype/versie, besturingssysteem, eerder bezochte pagina's en IP-adres. Tourismus Zentrale Saarland GmbH gebruikt de genoemde gegevens geheel anoniem voor statistieken ten gunste van de uitvoering van zijn aanbod en om de functies en inhoud van de website te verbeteren. De eerdergenoemde gegevens permitteren Tourismus Zentrale Saarland GmbH in geen geval om inbreuk te maken op uw privéleven.

Als u commentaar achterlaat op de website, dan wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit heeft als doel de schrijver van commentaren die eventueel in strijd met de wet zouden zijn gemakkelijker te identificeren.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens (unieke gegevens van persoonlijke of zakelijke aard met betrekking tot een bepaald of bepaalbaar natuurlijk persoon, bijv. uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geboortedatum) worden alleen dan verzameld als u ze ons uit eigen beweging mededeelt.

Heeft u uw persoonlijke gegevens via een reservering of door een elektronische contactopname (e-mail of contactformulier) vrijwillig ter beschikking gesteld aan Tourismus Zentrale Saarland GmbH, dan worden slechts de door u verstrekte gegevens geregistreerd en gebruikt om uw aanvragen te beantwoorden, bijv. om uw reservering door te geven, en slechts aan derden doorgegeven indien daarvoor een wettelijke verplichting bestaat, dit voor het uitvoeren van ons arrangement noodzakelijk is of als u voorheen uw toestemming gegeven heeft.

Na bewerking van uw aanvraag worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijn verwijderd. U beschikt over het recht om een door u verstrekte toestemming met werking op de toekomst op elk moment in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de inning, de bewerking en het gebruik van uw gegevens. De contactgegevens vindt u aan het eind van dit artikel.

Cookies

Als u onze website bezoekt, worden een of meerdere cookies (bestanden die het mogelijk maken om op de pc van de gebruiker op zijn gebruik betrokken informatie op te slaan) in uw terminal opgeslagen. Het verzamelen van gebruikersgegevens heeft als doel de verbetering van de service van Tourismus Zentrale Saarland GmbH en maakt een persoonlijke navigatie mogelijk.

Tourismus Zentrale Saarland GmbH gebruikt voornamelijk cookies die aan het eind van de sessie meteen verwijderd worden en maakt verder gebruik van cookies die al in uw terminal zitten en het Tourismus Zentrale Saarland GmbH mogelijk maken om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

De website kan ook zonder cookies gebruikt worden. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies deactiveren, sommige websites beperken of uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt voordat een cookie geïnstalleerd wordt. U kunt cookies te allen tijde van de harddisk wissen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google Analytics gebruikt cookies, tekstbestanden die in uw computer opgeslagen worden en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Bij activering van het anoniem maken van uw IP-adres op deze website wordt uw IP-adres door Google beperkt tot binnen de lidstaten van de Europese Gemeenschap of andere verdragsstaten uit de EEG. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar ingekort. Het anoniem maken van uw IP is geactiveerd op deze website. Google kan deze informatie in opdracht van de exploitant gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de activiteiten op de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en internet verbonden dienstverleningen tegen opzichte van de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere data van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browser te configureren. We wijzen u erop dat u in dit geval soms niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt bovendien de registratie verhinderen van de door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) en de bewerking van deze gegevens door Google, door via deze link een add-on te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt ook op de add-on klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Hiervoor wordt een Opt out cookie op uw terminal opgeslagen. Wilt u de cookies verwijderen, dan dient u opnieuw op deze link te klikken.

Verdere informatie vindt u op tools.google.com/dlpage/gaoptout en https://www.google.nl/intl/nl/policies (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Facebook

Tijdens uw navigatie op de website van Tourismus Zentrale Saarland GmbH worden nog geen gegevens doorgegeven aan Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'), er is namelijk nog geen verbinding met de servers van Facebook tot stand gebracht.

Pas als u op de f-button klikt, dan maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook. Ook als u geen Facebook-profiel heeft of niet ingelogd bent dan wordt door het klikken op de f-button de informatie dat uw browser de website van Tourismus Zentrale Saarland GmbH heeft aangeroepen en uw IP-adres rechtstreeks naar een server van Facebook in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. Bent u ingelogd op Facebook, dan kan Facebook het bezoek registreren op uw Facebook-account.

Doel en proporties van het doorgeven van de gegevens, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privéleven m.b.t. Facebook zijn te vinden op http://www.facebook.com/policy.php.

Google+

Tijdens het navigeren op de website van Tourismus Zentrale Saarland GmbH worden nog geen gegevens doorgegeven aan Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'), er bestaat nog geen directe verbinding met de servers van Google.

Pas als u op de g+-button klikt, dan maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de server van Google. Ook als u geen Google+-profiel heeft of niet ingelogd bent dan wordt door het klikken op de g+-button de informatie dat uw browser de website van Tourismus Zentrale Saarland GmbH heeft aangeroepen en uw IP-adres rechtstreeks naar een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. Bent u ingelogd op Google+, dan kan Google het bezoek toevoegen aan uw Google-account.

Doel en proporties van het doorgeven van de gegevens, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privéleven m.b.t. Google zijn te vinden op http://www.google.com/intl/nl/+1/button/.

Nieuwsbrief

Een nieuwsbrief (informatie naar uw e-mailadres) krijgt u alleen als u zich vrijwillig abonneert en zelf toestemming geeft tot het gebruik van uw e-mailadres. De registratie gaat via een Double Opt-in methode (u ontvangt na aanmelding een e-mail waarin u wordt verzocht de link naar de nieuwsbrief te activeren). Uw e-mailadres en uw naam worden opgeslagen in de database van Tourismus Zentrale Saarland GmbH. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en in geen geval doorgegeven aan derden. U kunt ten alle tijde uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Elke nieuwsbrief heeft hiervoor aan het eind een speciale button. U kunt zich ook aan het eind van dit artikel wenden tot het vermelde adres.

Info / rectificatie / blokkering / verwijdering / contact

U kunt altijd informatie over uw bij Tourismus Zentrale Saarland GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers, evenals het doel van de gegevensverwerking opvragen bij Tourismus Zentrale Saarland GmbH (Franz-Josef-Röder-Str.17, D-66119 Saarbrücken, info@tz-s.de). Via dit adres kunt u ook de rectificatie, blokkering en verwijdering van uw gegevens aanvragen en eerder verstrekte toestemmingen wijzigen.

Blijf in contact met het Saarland