Loading...

Privacyverklaring

De verantwoordelijke instantie voor de wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EG:

Tourismus Zentrale Saarland GmbH

Trierer Str. 10

66111 Saarbrücken

Tel: +49 681/927200

Fax: +49 681/9272040

E-mail: info@tz-s.de

Internet: www.toerisme-saarland.nl

Rechten van betrokkenen

Via ons contactadres kunt u te allen tijde de volgende rechten doen gelden:

inzage in de bij ons opgeslagen gegevens en hun verwerking,

wijzigen van onjuiste persoonsgegevens,

schrappen van uw bij ons opgeslagen gegevens,

beperken van de gegevensverwerking, voor zover wij uw gegevens om wettelijke redenen niet in hun geheel kunnen verwijderen,

protesteren tegen de verwerking van uw gegevens bij ons en dataportabiliteit, indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking of een contract met ons heeft afgesloten.

Indien u ons toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken, met werking in de toekomst.

U kunt zich te allen tijde met bezwaren wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze Autoriteit Persoonsgegevens richt zich naar uw woonplaats, werkplaats of de vermoedelijke schending. De gegevens van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (voor de niet-openbare sector) vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Doeleinden gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden onder geen beding verstrekt aan derden, anders dan de genoemde doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien:

u daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven,

de verwerking noodzakelijk is voor de afhandeling van uw contract,

de verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een wettelijke verplichting,

de verwerking noodzakelijk is voor het behartigen van uw belangen en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend voor bescherming in aanmerking komend belang heeft bij het niet-doorgeven van uw gegevens.

Schrappen of blokkeren van de gegevens

Wij houden ons aan het principe van een het verzamelen van de strikt noodzakelijke gegevens. We slaan uw persoonlijke gegevens alleen lang genoeg op als nodig is voor het bereiken van de alhier genoemde doeleinden of volgens de door de wetgever bepaalde opslagtermijnen. Na het vervallen van het betreffende doeleind of verloop van deze termijnen, worden de overeenkomstige gegevens automatisch en volgens de wettelijke richtlijnen geblokkeerd of geschrapt.

Registratie algemene informatie bij uw bezoek aan onze website

Zodra u op onze website navigeert, wordt er automatisch via een cookie informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (server logfiles) behelst bijvoorbeeld de aard van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie die geen gevolgen heeft op u als persoon.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door uw aangevraagde inhoud van webpagina’s correct te leveren en ontstaat vanzelf bij het gebruik van het internet. Ze worden voornamelijk voor de volgende doeleinden verwerkt:

garantie voor een probleemloze verbinding met de website,

garantie voor een vlekkeloos gebruik van onze website,

evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit en andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een rechtmatig belang, voortkomend uit de voorheen genoemde doeleinden voor het inwinnen van gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u als persoon te trekken. De ontvangers van de gegevens zijn slechts de verantwoordelijke instantie en evt. bestellingverwerkers.

Anonieme informatie van deze aard wordt door ons evt. gebruikt voor statistieken, om onze internettoegang en de ondersteunende techniek te optimaliseren.

Cookies

Zoals veel andere websites gebruiken ook wij de zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een websiteserver op uw harddisk gezet worden. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem en uw internetverbinding.

Cookies kunnen niet gebruikt worden om een programma te starten of een computer te besmetten met virussen. Aan de hand van de in cookies opgeslagen informatie kunnen we uw navigatie vergemakkelijken en de juiste reclames van onze website tonen.

In geen geval worden de door ons vergaarde gegevens aan derden doorgegeven of wordt er zonder uw toestemming een snelkoppeling gemaakt met persoonlijke gegevens.

Natuurlijk kunt u onze website in principe ook zonder cookies bezoeken. Internetbrowsers zijn vaak zo ingesteld dat ze cookies accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van Cookies te allen tijde in de instellingen van uw browser deactiveren. Ga naar de helpfunctie van uw browser om uit te vogelen hoe u deze instellingen kunt veranderen. Let op: sommige functies van onze website zullen echter niet functioneren als u het gebruik van cookies deactiveert.

Betaalde services

Voor het leveren van betaalde services hebben we extra gegevens nodig, zoals bijvoorbeeld betalingsinformatie om uw bestelling uit te kunnen voeren. Wij slaan deze gegevens op in ons systeem totdat de wettelijke bewaartermijn verloopt.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht te beschermen, gebruiken we de een beveiligingscodering in de vorm van een SSL Certificaat.

Newsletter

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming sturen we u regelmatig onze newsletter of vergelijkbare informatie per mail naar het door u verstrekte e-mailadres.

Om onze newsletter te ontvangen, is uw e-mailadres toereikend. Bij u< inschrijving op onze newsletter worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doeleind gebruikt. Abonnees kunnen ook per mail ingelicht worden over omstandigheden die voor de service of registratie relevant zijn (bijvoorbeeld veranderingen in het newsletteraanbod of technische feiten).

Voor een geslaagde registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanmelding daadwerkelijk door de houder van een e-mailadres uitgevoerd wordt, schakelen we de 'double-opt' in. Hiervoor registreren we de bestelling van de newsletter, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van het hiermee opgevraagde antwoord. Andere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend voor het versturen van de newsletter gebruikt en niet aan derden doorgegeven.

De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens en hun gebruik voor de newsletterservers kunt u te allen tijde intrekken. Elke newsletter is voorzien van een daarvoor bestemde link. Bovendien kunt u zich te allen tijde ook rechtstreeks op deze website uitschrijven of ons uw wens mededelen via het aan het eind van deze privacyverklaring vermelde contactpersoon.

Contactformulier

Neemt u voor uw vragen contact met ons op per mail of via het contactformulier, dan geeft u ons automatisch uw vrijwillige toestemming. Om uw aanvraag te behandelen en u vervolgens een antwoord te sturen, hebben we absoluut een geldig e-mailadres nodig. Het doorgeven van andere gegevens is optioneel. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor het verwerken van uw aanvraag en voor mogelijke daaruit volgende vragen. Na afwikkeling van de door u gestuurde aanvraag worden uw persoonlijke gegevens automatisch geschrapt.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna Google genoemd). Google Analytics gebruikt cookies (tekstbestanden) die in uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website wordt getransporteerd naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google eerst ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA getransporteerd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de activiteit op de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en internet verbonden services ten opzichte van de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gekruist.

De evaluatie van het gebruik van de website en de samenstelling van verslagen over activiteiten op de website zijn de uiteindelijke doeleinden van de gegevensverwerking. Op grond van het gebruik van de website en het internet worden dan andere gerelateerde services geleverd. De verwerking berust op het gerechtvaardigde belang van de exploitant van de website.

U kunt de opslag van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen. We wijzen u er echter op dat u dan misschien niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie verhinderen van door het cookie gemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de op deze link beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren: browser Add On, om Google Analytics te deactiveren.

U kunt ook, of als alternatief voor een browser add-on, de tracking door Google Analytics op onze pagina's verhinderen door hier te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie in uw computer geïnstalleerd. De registratie door Google Analytics wordt dan voor deze website en deze browser in de toekomst verhinderd, zolang het cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel af te beelden. Bij gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens geïnd, bewerkt en gebruikt over het gebruik van de kaartfunctie door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google vindt u op de privacyverklaring van Google. Ook daar kunt u uw in het privacycenter uw persoonlijke gegevensinstellingen wijzigen.

Uitgebreide instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Googleproducten vindt u hier.

Ingesloten YouTube-video's

Wij hebben YouTube-video's op onze website. Exploitant van de betreffende plugins: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een pagina met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de server van YouTube tot stand gebracht. Daarbij krijgt YouTube informatie over welke pagina's u bezoekt. Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw navigatiegedrag persoonlijk indelen. Dit kunt u voorkomen door u van tevoren uit te loggen.

Als een YouTube-video start, dan stelt de aanbieder cookies in die gebruiksgegevens verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google Ad-programma deactiveert, krijgt ook bij het bekijken van YouTube-video's met geen van dergelijke cookies te maken. YouTube archiveert echter ook andere cookies met niet-persoonsbetrokken gebruikersinformatie. Wenst u dit te verhinderen, blokkeer dan het opslaan van cookies in uw browser.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Google AdWords

Onze website gebruikt Google Conversion Tracking. Belandt u via een door Google beheerde reclame op onze website, dan zet Google AdWords een cookie op uw computer. Het cookie voor Conversion Tracking wordt geplaatst indien een gebruiker op een door Google beheerde reclame klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet ter persoonlijke identificatie. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina's van onze website en het cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de reclame geklikt heeft en naar deze pagina is doorgelinkt. Iedere Google AdWords-klant krijgt een eigen cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten gevolgd worden. De met behulp van de door conversion-cookies ingewonnen informatie dient om conversion statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die voor conversion tracking in aanmerking komen. De klanten krijgen zo een beeld van het aantal gebruikers dat op hun reclame geklikt heeft en naar een met conversion tracking getagde pagina doorgelinkt wordt. Ze bevatten echter geen informatie die de gebruiker persoonlijk identificeert.

Wilt u niet deelnemen aan de tracking, dan kunt u het hiervoor benodigde aanmaken van een cookie weigeren: of via uw browserinstellingen die het automatisch toevoegen van cookies in het algemeen deactiveert, of door uw browser zo in te stellen dat cookies van googleadservices.com geblokkeerd worden.

Let op: u kunt de opt-out cookies niet schrappen zolang u geen registratie van meetgegevens wenst. Heeft u alle cookies uit uw browser verwijderd, dan dient u het desbetreffende opt-out cookie opnieuw te installeren.

Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring zo aan te passen dat ze steeds aan de geüpdatete wettelijke eisen voldoet of om veranderingen in onze services in de privacyverklaring te transponeren, zoals bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe services. Voor uw nieuwe bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

Afdeling Bescherming Persoonsgegevens

Heeft u vragen over de gegevensbescherming, stuur ons een mail of wendt u zich rechtstreeks tot de voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon in onze organisatie:

Christian Lintz
Homburger Consulting GmbH
Kaiserstr. 56
66424 Homburg

Email: datenschutz@tz-s.de

Deze privacyverklaring is tot stand gebracht met de privacygenerator van activeMind AG.

Blijf in contact met het Saarland