Loading...

Interreg Noordwest-Europa

Modal shift, routing en nudging: oplossingen in beschermde gebieden voor duurzaam toerisme. 

Het project wordt uitgevoerd met 11 partners uit Duitsland, Frankrijk, België en Nederland: VisitBrabant (NL), POLIS aisbl (BE), Breda University of Applied Sciences (NL), KU Leuven (BE), BENEGO - Grenspark Kalmthoutse Heide (BE), Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NL), Natuurmonumenten - Nationaal Park Veluwezoom (NL), Regionaal Park Montagne de Reims (FR), Regionaal Park Scarpe-Escaut (FR), Toerisme Provincie Antwerpen (BE), Tourismus Zentrale Saarland (DE).

Het totale projectbudget bedraagt €6 miljoen, waarvan €3,6 miljoen wordt gefinancierd door de EU.

De samenwerking loopt van 2023 tot 2027.

Doelstellingen:

1.) Het evalueren van de effecten van bezoekers en mobiliteit op natuurgebieden en het ontwikkelen van strategieën om negatieve effecten te verminderen.

2.) De introductie van proefprojecten in natuurgebieden ten behoeve van modal shift, routenetwerken en gedragsbegeleiding.

3.) De uitwisseling van expertise in Noordwest-Europa.

Het project "MONA - Modal Shift, Routing and Nudging Solutions in Nature Areas for Sustainable Tourism" is een initiatief binnen het Interreg Northwest Europe Programme met als doel het toerisme in natuurgebieden in Noordwest-Europa duurzamer te maken.

Als partner van het MONA-project draagt Tourismus Zentrale Saarland GmbH actief bij aan de bevordering van duurzaam toerisme in natuurgebieden. Samen met andere partners zoals VisitBrabant, nationale parken en wetenschappelijke instellingen uit vier landen werkt Saarland aan het milieuvriendelijker maken van het bezoekersverkeer in natuurgebieden, terwijl de natuurlijke omgeving wordt beschermd.

De Tourismus Zentrale Saarland zal in samenwerking met de projectdeelnemers gegevens verzamelen en evalueren om een solide basis te leggen voor verdere actie. Het zal een communicatie- en marketingconcept ontwikkelen om het gedrag van toeristen op het gebied van duurzaam toerisme positief te beïnvloeden. Daarnaast test TZS verschillende benaderingen van gedragsmanagement en organiseert het trainingen en evenementen.

De algemene doelstelling van het MONA-project is het bevorderen van een modal shift door gasten te motiveren om over te stappen op milieuvriendelijkere vervoersmiddelen. In Saarland worden gerichte maatregelen ontwikkeld om toeristen te motiveren respectvol met de natuur om te gaan en om de bezoekersstroom naar de natuurgebieden te beheersen. In een pilotgroep met het Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims en het Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut richt de Saarland Tourist Board zich op het bereiken van dit doel door middel van nudging en communicatie, bezoekersbegeleiding en modal shift.

Contact

Caroline Schuhmacher

schuhmacher@tz-s.de

+49 (0) 681-92720-50

Blijf in contact met het Saarland