Loading...

Voel je je grenzeloos? Klik hier!

© Bild: Eike Dubois / Video: Mischfabrik

Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website www.urlaub.saarland en voor uw belangstelling voor ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Persoonsgegevens zijn informatie over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam van de persoon, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die in verband kunnen worden gebracht met een identificeerbare persoon.

Aangezien persoonsgegevens een bijzondere wettelijke bescherming genieten verzamelen we ze alleen voor zover dat nodig is voor het aanbieden van onze website en onze diensten. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe wij deze gebruiken.

Onze praktijk inzake gegevensbescherming is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name die van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG), de wet op de telemedia (TMG) en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de functionele beschikbaarstelling van deze website en onze inhoud en diensten, alsmede voor de verwerking van aanvragen en, indien van toepassing, voor de verwerking van bestellingen/contracten, maar in elk geval alleen voor zover er sprake is van een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) zin 1 f AVG of een andere toegestane omstandigheid. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verdere doeleinden die in uw toestemming zijn gespecificeerd, bijvoorbeeld voor het verzenden van promotionele informatie per nieuwsbrief, indien u vooraf afzonderlijk uw toestemming hebt gegeven.

1. Verantwoordelijke volgens Art. 4 Nr. 7 AVG

De verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

TZS Tourismus Zentrale Saarland GmbH
Trierer Str. 10
66111 Saarbrücken

Email: info@tz-s.de 
Tel.: +49 (0) 681 / 92720-0
Fax: +49 (0) 681 / 9272040

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Christian Lintz
Homburger Consulting GmbH
Kaiserstr. 56
66424 Homburg

Email: datenschutz@tz-s.de

3. Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logfiles

Telkens wanneer onze website wordt bezocht verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het informaticasysteem van de computer die toegang krijgt. De volgende gegevens worden verzameld:

3.1. Draagwijdte van de gegevensverwerking

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie;

(2) Het besturingssysteem van het toegangsapparaat;

(3) De hostnaam van de computer die toegang zoekt;

(4) Het IP-adres van het toegangsapparaat;

(5) Datum en tijd van toegang;

(6) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn bezocht;

(7) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang kreeg tot onze website (referrer tracking);

(8) Bericht of de opvraging succesvol was;

(9) Hoeveelheid overgedragen gegevens.

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met de persoonsgegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele bezoekers van de website niet kunnen worden geïdentificeerd.

3.2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang is ervoor te zorgen dat het volgende doel wordt bereikt.

3.3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke (geautomatiseerde) opslag van de gegevens is noodzakelijk voor het verloop van een websitebezoek om levering van de website mogelijk te maken. De opslag en verwerking van persoonsgegevens vindt ook plaats om de compatibiliteit van onze website voor zoveel mogelijk bezoekers te behouden en om misbruik te bestrijden en storingen te verhelpen. Daarvoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de bezoekende computer te loggen om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op weergavefouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en in het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3.4. Duur van de opslag

De bovengenoemde technische gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar niet later dan 3 maanden na toegang tot onze website.

3.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 AVG en verzoeken om verwijdering van gegevens overeenkomstig art. 17 AVG. U kunt in het onderste gedeelte van deze gegevensbeschermingsverklaring lezen welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

4. Bijzondere functies van de website

Onze website biedt verschillende functies tijdens het gebruik waarvan persoonsgegevens door ons worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hieronder leggen wij uit wat er met deze gegevens gebeurt.

4.1. Formulier voor nieuwsbriefabonnement

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

 • Als u zich op onze website inschrijft voor de nieuwsbrief ontvangen wij het door u in het registratieveld ingevoerde e-mailadres en, indien van toepassing, verdere contactgegevens mits u ons dit meedeelt via het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Art. 6 Al. 1 a AVG (Toestemming door ondubbelzinnige bevestigende handeling of gedraging)

Doel van de gegevensverwerking

 • De gegevens die in het registratieformulier van onze nieuwsbrief worden geregistreerd worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief waarin wij u informeren over al onze diensten en ons nieuws. Na registratie sturen wij u een bevestigingsmail met een link waarop u moet klikken om de registratie voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in).

Duur van de opslag

 • U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink die ook in elke nieuwsbrief is opgenomen. Uw gegevens worden door ons onmiddellijk na afmelding verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Evenzo worden uw gegevens onmiddellijk door ons verwijderd indien uw inschrijving niet wordt voltooid. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.

Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

 • De mogelijkheid tot herroeping en verwijdering is gebaseerd op de algemene voorschriften krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven inzake de mogelijkheid tot herroeping en verwijdering.

Noodzaak tot het verstrekken van persoonsgegevens

 • Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen moet u de als verplicht gemarkeerde velden invullen en uw e-mailadres bevestigen door op de dubbele opt-in-link te klikken. De aanmeldingsgegevens voor de nieuwsbrief zijn niet nodig om een contract met ons aan te gaan en zijn ook niet juridisch bindend. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Als u de verplichte velden niet invult, kunnen wij u helaas geen nieuwsbrief aanbieden.

Overdracht aan derden

 • De nieuwsbrieffunctionaliteit wordt verzorgd door de dienstverlener Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn (hierna: sendinblue). Alle gegevens die u via het nieuwsbriefformulier invoert, alsmede gegevens noodzakelijk voor de verwerking van de nieuwsbrief, bijvoorbeeld het tijdstip van verzending van het formulier en uw IP-adres dat op dat moment aan u is toegekend. Informatie over de verwerking van de verzonden gegevens vindt u in de instructies voor ontvangers van de nieuwsbrief van sendinblue. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door sendinblue voorkomen door het uitvoeren van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren. In dit geval wordt het nieuwsbriefformulier zelf mogelijk niet meer weergegeven.

4.2. Contactformulier(en)

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

 • De gegevens die u hebt ingevoerd in onze contactformulieren, in het invoermasker van het contactformulier.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Art. 6 Al. 1 a AVG (Toestemming door ondubbelzinnige bevestigende handeling of gedraging)

Doel van de gegevensverwerking

 • Wij gebruiken de via ons contactformulier of contactformulieren verzamelde gegevens alleen om het specifieke contactverzoek te verwerken dat via het contactformulier is ontvangen. Om aan uw contactverzoek te voldoen kunnen wij u ook e-mails sturen naar het door u opgegeven adres. Daarmee kunnen wij u bevestigen dat uw aanvraag correct aan ons is doorgegeven. Het verzenden van deze bevestigingsmail is voor ons echter niet verplicht en dient uitsluitend ter informatie.

Duur van de opslag

 • Na verwerking van uw verzoek worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden.

Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

 • De mogelijkheid tot herroeping en verwijdering is gebaseerd op de algemene voorschriften krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven inzake de mogelijkheid tot herroeping en verwijdering.

Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken

 • Het gebruik van de contactformulieren gebeurt op vrijwillige basis en is contractueel noch wettelijk verplicht. U bent niet verplicht om via het contactformulier contact met ons op te nemen, maar kunt ook gebruik maken van de andere contactmogelijkheden die op onze website worden geboden. Als u ons contactformulier wilt gebruiken moet u de velden invullen die als verplicht zijn gemarkeerd. Als u de verplichte gegevens op het contactformulier niet invult, kunt u de aanvraag niet verzenden of kunnen wij uw aanvraag helaas niet verwerken.

4.3. Bestelformulier

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

 • De gegevens die u in de velden van het formulier invoert.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Art. 6 Al.1 b AVG (Uitvoering van (pre)contractuele maatregelen)

Doel van de gegevensverwerking

 • Het doel van de gegevensverwerking is om uw bestelling te verwerken en zo de uitvoering van het contract mogelijk te maken.

Duur van de opslag

 • De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking van de bestelling en er geen wettelijke bewaarplicht meer bestaat. Dit is meestal na 10 jaar (vgl. § 147 lid 2 juncto lid 1 Nr. 1, 4 en 4a AO, § 14b lid 1 Duits Wetboek Omzetbelasting).

Mogelijkheid tot herroeping en verwijdering

 • De mogelijkheid tot herroeping en verwijdering is gebaseerd op de algemene voorschriften krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven inzake de mogelijkheid tot herroeping en verwijdering.

4.4. Reserveringsformulier

Draagwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

 • De gegevens die u in de velden van het formulier invoert.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Art. 6 Al.1 b AVG (Uitvoering van (pre)contractuele maatregelen)

Doel van de gegevensverwerking

 • De precontractuele uitwisseling van informatie is noodzakelijk voor een eventuele latere sluiting van een overeenkomst.

Duur van de opslag

 • De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerking van de boeking en er geen wettelijke bewaarplicht meer bestaat.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

 • De mogelijkheid tot herroeping en verwijdering is gebaseerd op de algemene voorschriften krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven inzake de mogelijkheid tot herroeping en verwijdering.

Overdracht aan derden

 • Reserveringsverzoeken worden verstrekt door de volgende dienstverleners:
  feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck (Oostenrijk)
  bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, D-12059 Berlin
  ticket I/O GmbH, Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln.

Alle gegevens die u via de reserveringsformulieren invoert, alsmede gegevens die nodig zijn om de reservering te verwerken, bijvoorbeeld het tijdstip van indiening van het formulier en uw op dat moment aan u toegewezen IP-adres, worden afhankelijk van het formulier aan deze dienstverleners doorgegeven. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker in uw browser te installeren. In dat geval wordt het boekingsformulier zelf mogelijk niet meer aan u getoond en kan er geen boeking meer worden gedaan. Met de dienstverleners zijn contracten voor orderverwerking gesloten.

5. Statistische analyse van bezoeken aan deze website - Webtracker

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer deze website of afzonderlijke bestanden op de website worden opgeroepen: IP-adres, website van waaruit het bestand werd geopend, naam van het bestand, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens en rapport over het succes van de toegang (zogenaamde weblog). Wij gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van onze website en voor statistische doeleinden.
Wij gebruiken ook de volgende webtrackers om het bezoek aan deze website te evalueren.

5.1. Google Tag Manager

Draagwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

 • Op onze website maken wij gebruik van de dienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform voor het uitvoeren en bundelen van andere webservices en webtrackingprogramma's door middel van zogenaamde "tags". In dit verband slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (zogenaamde "tracking"), voor zover webtrackingprogramma's worden uitgevoerd met behulp van Google Tag Manager. Deze gegevens die door de afzonderlijke in Google Tag Manager geïntegreerde tags worden verzonden, worden door Google Tag Manager samengevoegd, opgeslagen en verwerkt in een uniforme gebruikersinterface. Alle geïntegreerde "tags" worden in deze gegevensbeschermingsverklaring nogmaals apart vermeld. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming van de in Google Tag Manager geïntegreerde tools vindt u in het desbetreffende gedeelte van deze gegevensbeschermingsverklaring. Bij het gebruik van onze website met geactiveerde integratie van tags van Google Tag Manager worden gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, doorgegeven aan servers van Google Ireland Limited en buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen. De Europese Commissie heeft niet vastgesteld dat er in de VS een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Met name ontbreekt het de VS aan passende rechtsmiddelen om zich te verdedigen tegen de bekendmaking van persoonsgegevens aan overheidsinstanties, zoals inlichtingendiensten. Met betrekking tot de via Google Tag Manager geïntegreerde webservices zijn de voorschriften in de desbetreffende paragraaf van deze verklaring inzake gegevensbescherming van toepassing. De in Google Tag Manager gebruikte trackingtools zorgen ervoor dat het IP-adres door Google Tag Manager vóór verzending wordt geanonimiseerd door middel van IP-anonimisering van de broncode. Daarbij maakt Google Tag Manager alleen de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk (zogenaamde IP-masking). Wij gebruiken ook de volgende webtrackers om het bezoek aan deze website te evalueren.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Art. 6 lid 1 a AVG (toestemming), hetzij in het kader van de registratie bij Google (opening van een Google-account en aanvaarding van de daar geïmplementeerde gegevensbeschermingsinformatie) of, indien u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door uitdrukkelijke toestemming bij het openen van onze pagina.

Doel van de gegevensverwerking

 • Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google Ireland Limited beschikt.

Duur van de opslag

 • Google zal de voor het leveren van webtracking relevante gegevens zo lang opslaan als nodig is om de geboekte webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van de gegevens gebeurt anoniem. Als er een verwijzing naar een persoon is, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover hiervoor geen wettelijke bewaarplicht geldt. In ieder geval worden de gegevens na afloop van de bewaartermijn gewist.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

 • U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door het uitvoeren van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker in uw browser te installeren. U kunt ook het verzamelen van door de Google-cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Het veiligheids- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy

6. Integratie van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website maken wij gebruik van actieve inhoud van externe aanbieders, zogenaamde webservices. Wanneer u onze website bezoekt kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Hierbij kunnen gegevens buiten de EU worden verwerkt. U kunt dit voorkomen door een geschikte browserplug-in te installeren of de uitvoering van scripts in uw browser te deactiveren. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op websites die u bezoekt.

Wij maken gebruik van de volgende externe webservices:

6.1. Google

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Google) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonsgegevens aan Google doorgeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van het verzamelen ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

6.2. Google Maps

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

 • Op onze website maken wij gebruik van de kaartendienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Maps). Google Maps is op de website geïntegreerd via de Google API om locatie-informatie te visualiseren en weer te geven in de vorm van een kaart. Voor de weergave van de kaart is de verwerking van het IP-adres door Google Maps technisch noodzakelijk. Met betrekking tot de andere via Google Apis geïntegreerde webservices gelden de voorschriften in het desbetreffende deel van deze gegevensbeschermingsverklaring voor Google Apis.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Art. 6 f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang ligt in het feit dat wij u de gebruikelijke presentatie van locatiegegevens op het internet in gevisualiseerde vorm kunnen presenteren.

Doel van de gegevensverwerking

 • Google gebruikt voor ons de via Google Maps verkregen informatie om u de kaart te tonen. Met Google Maps vindt u ons sneller en nauwkeuriger dan met een gewone niet-interactieve kaart.

Duur van de opslag

 • Google zal de gegevens die relevant zijn voor de functie van Google Maps zo lang opslaan als nodig is om de geboekte webservice te vervullen. De gegevens worden anoniem verzameld en opgeslagen. Bij verwijzing naar een persoon worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. In ieder geval worden de gegevens na afloop van de bewaartermijn gewist.

Mogelijkheid tot bezwaar en schrapping

 • U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker in uw browser te installeren of de "Do Not Track"-instelling van uw browser te activeren. De principes van Google op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/privacy.

Gemeenschappelijke verwerking

6.3. Google-Apis

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Google APIS) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband kan uw browser persoonsgegevens doorgeven aan Google APIS. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Google APIS: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google APIS voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren.

6.4. Gstatic

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Gstatic) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens aan Gstatic doorgeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Gstatic: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Gstatic voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren.

6.5. YouTube

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: YouTube) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens aan YouTube doorgeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren.

6.6. ytimg

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: ytimg) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens aan ytimg doorgeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Youtube: https://policies.google.com/privacy.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren.

6.7. Outdooractive.com

Een webservice van het bedrijf Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt, DE (hierna: outdooractive.com) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens doorgeven aan outdooractive.com. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang ligt in de foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van outdooractive.com: https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Outdooractive.com voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren.

6.8. Adform

Wij maken gebruik van de dienst Adform van het bedrijf Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1st, 1113 Kopenhagen, Denemarken. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat. Daarom kan het gebruikelijke beschermingsniveau voor de AVG niet worden gegarandeerd voor de overdracht, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bijvoorbeeld autoriteiten toegang hebben tot de verzamelde gegevens.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming op grond van Art. 6 lid 1 a AVG of Art. 9 lid 2 a AVG, die u op onze website hebt gegeven.

Deze dienst is een analyse-instrument waarmee wij uw surfgedrag op onze website kunnen volgen om u gerichte advertenties te tonen en de prestaties van deze advertenties te controleren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u op de volgende link: Cookie Policy.

Voor meer informatie over de behandeling van verzonden gegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van de provider op https://site.adform.com/privacy-center/overview/ .

7. Informatie over het gebruik van Cookies

7.1. Draagwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij integreren en gebruiken cookies op verschillende pagina's om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en om externe webservices te integreren. De zogenaamde "cookies" zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw toegangsapparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke string die de browser uniek identificeert wanneer u terugkeert naar onze website. Het opslaan van een cookiebestand wordt ook wel "het plaatsen van een cookie" genoemd. Cookies kunnen zowel door de website zelf als door externe webservices worden ingesteld.

7.2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 f AVG (gerechtvaardigd belang) of Art. 6 lid 1 a of Art. 9 lid 2 a AVG (toestemming).
Welke rechtsgrondslag relevant is kunt u zien aan de verderop in dit punt vermelde cookietabel.
In het geval van cookies die op basis van een gerechtvaardigd belang worden verzameld is ons gerechtvaardigd belang over het algemeen het waarborgen van de functionaliteit van onze website en de daarop geïntegreerde diensten (technisch noodzakelijke cookies). Daarnaast kan het zijn dat de cookies de gebruiksvriendelijkheid vergroten en een meer geïndividualiseerde aanpak mogelijk maken. Hierbij hebben wij uw belangen afgewogen tegen de onze.
Met behulp van cookietechnologie kunnen wij individuele websitebezoekers alleen identificeren, analyseren en volgen als de websitebezoeker heeft ingestemd met het gebruik van de cookie overeenkomstig art. 6 lid 1 a AVG.

7.3. Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden ingesteld door onze website of de externe webservices om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren of om het met uw toestemming aangegeven doel na te streven. Dankzij de cookietechnologie kunnen wij ook individuele bezoekers herkennen aan de hand van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele of willekeurige ID, zodat wij meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden. Details vindt u in de onderstaande tabel.

7.4. Duur van de opslag

De onderstaande cookies worden in uw browser opgeslagen totdat ze worden verwijderd of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie is afgelopen. De details vindt u onder de volgende link: Cookie Policy.

8. Beveiliging en bescherming van gegevens, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken, zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van ongecodeerde communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen op het transmissietraject naar onze IT-systemen, zodat wij gecodeerde communicatie of de post aanbevelen voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

9. Recht op informatie en verzoeken om correctie - Verwijdering en beperking van gegevens - Intrekking van toestemming - Recht van bezwaar

9.1. Recht op informatie

U heeft het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is heeft u recht op toegang tot de in art. 15 lid 1 AVG genoemde informatie, mits de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast (vgl. art. 15 lid 4 AVG). Wij verstrekken u ook graag een kopie van de gegevens.

9.2. Recht op correctie

Overeenkomstig art. 16 AVG heeft u te allen tijde het recht om bij ons opgeslagen onjuiste persoonsgegevens (zoals adres, naam, enz.) te laten verbeteren. Ook kunt u te allen tijde verzoeken om aanvulling van de bij ons opgeslagen gegevens. Wij zullen de gegevens onmiddellijk corrigeren.

9.3. Recht op verwijdering van gegevens

Overeenkomstig art. 17 lid 1 AVG hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld door ons te laten verwijderen indien:

 • de gegevens niet langer nodig zijn;
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking heeft opgehouden te bestaan zonder vervanging als gevolg van de intrekking van uw toestemming;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er geen legitieme gronden zijn voor de verwerking;
 • uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt;
 • een wettelijke verplichting dit vereist of een verzameling op grond van Art. 8 (1) AVG heeft plaatsgevonden. Overeenkomstig art. 17 lid 3 AVG bestaat dit recht niet indien:
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • uw gegevens zijn verzameld op basis van een wettelijke verplichting;
 • de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang;
 • de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

9.4. Het recht om de verwerking te beperken

Volgens art. 18 lid 1 AVG heeft u in individuele gevallen het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Dit is het geval indien

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist;
 • de verwerking onwettig is en u niet instemt met het wissen ervan;
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking, maar de verzamelde gegevens worden gebruikt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • er een bezwaar tegen de verwerking is ingediend op grond van art. 21 (1) AVG en het nog onduidelijk is welke belangen prevaleren.

9.5. Recht op herroeping

Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (art. 6 lid 1 a AVG of art. 9 lid 2 a AVG) kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de herroeping. Details vindt u onder de volgende link: Cookie Policy.

9.6. Recht op bezwaar

In overeenstemming met art. 21 AVG hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 f (in het kader van een gerechtvaardigd belang) zijn verzameld. U heeft dit recht alleen als er bijzondere omstandigheden zijn die tegen de opslag en verwerking spreken.

9.7. Hoe oefent u uw rechten uit?

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactinformatie:

TZS Tourismus Zentrale Saarland GmbH
Trierer Str. 10
66111 Saarbrücken

E-mail: info@tz-s.de 
Tel.: +49 (0) 681 / 92720-0
Fax: +49 (0) 681 / 9272040

9.8. Recht op gegevensoverdracht

Overeenkomstig art. 20 AVG hebt u recht op overdracht van uw persoonsgegevens. Wij zullen de gegevens verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. De gegevens kunnen naar u of naar een door u genoemde verantwoordelijke worden verzonden.

Wij verstrekken u op verzoek de volgende gegevens overeenkomstig art. 20 lid 1 AVG:

 • Gegevens die zijn verzameld op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 a AVG of Art. 9 par. 2 a AVG;
 • Gegevens die wij van u hebben ontvangen in overeenstemming met Art. 6 lid 1 b AVG in het kader van bestaande contracten;
 • Gegevens die in het kader van een geautomatiseerde procedure zijn verwerkt.

Wij geven de persoonsgegevens rechtstreeks door aan een door u gekozen verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch mogelijk is. Houd er rekening mee dat wij geen gegevens mogen doorgeven die de vrijheden en rechten van andere personen in gevaar brengen op grond van art. 20 lid 4 AVG.

9.9. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 lid 1 AVG

Indien u vermoedt dat uw gegevens op onze website onrechtmatig worden verwerkt kunt u uiteraard te allen tijde de kwestie door de rechter laten beslechten. Bovendien staat elke andere juridische mogelijkheid voor u open. Los daarvan hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit conform Art. 77 lid 1 AVG. Het recht van beroep overeenkomstig Art. 77 AVG staat u ter beschikking in de EU-lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek en/of de plaats van de vermeende inbreuk, d.w.z. dat u uit de bovengenoemde plaatsen de toezichthoudende autoriteit kunt kiezen tot wie u zich wendt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend zal u vervolgens informeren over de status en de resultaten van uw indiening, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig art. 78 AVG.

Blijf in contact met het Saarland